Kaljuvesi (Rock Water), 10ml


S
inu jaoks on oluline olla teistele eeskujuks, sa oled paindumatu oma tegudes ja otsustes.

POSITIIVSED OMADUSED
• Kohanemisvõimeline, paindlik ja avatud mõtteviisiga
• Naudib elurõõme, on enda vastu hea ja andestav
• Hoolitseb iseenda eest
• Oskab lõdvestuda, spontaansus
• Paneb rõhu „olemisele“, mitte „tegemisele“