9 Pentagramm


Pentagramm tähistab judaismi traditsioonis jumala nime ja ka viit Moosese raamatut. 300-150 e.Kr. kasutati seda sümbolit Jeruusalemma linna ametlikul pitsatil ja see oli graveeritud ka kuningas Saalomoni sõrmusesse. Juutide kabalistlikus traditsioonis, mis on laenanud mitmeid oma ideid pütaagorlastelt, tähistas pentagramm elupuu viit ülemist sfääri, mis on seotud puhaste ürgjõududega: õigluse, halastuse, tarkuse, mõistmise ja kõrgeima hiilgusega.