55 Hermese (Merkuuriuse) Valitsuskepp


Hermese (Merkuuriuse) valitsuskepp - tarkuse ja tasakaalu artibuut kaubandustegevuses. Kaduceus (kadutsei) oli algselt harmoonia ja tasakaalu sümbol Egiptuses, Vana-Mesopotaamias ja Indias. Antiiksümboolikas oli see kaupmeeste jumala Hermese ja hiljem Rooma mütoloogias Merkuuriuse valitsuskepp. Moodustus alguses põimuvatest viinamarjaväätidest, siis kahest põimuvast maost.