EGIPTUSE TARO. PÜHENDUMINE VANAS EGIPTUSES 14.70€

243 lk

Mõõdud:  211x148x14 (mm)

Sellele raamatule ei ole omane teadusliku ajalookäsitluse rangus. Te ei leia siit ka keerulisi kabalistlikke ega teosoofilisi arutlusi. See on vestlus maailmas toimivatest igikestvatest väärtustest, mis on ajatud nagu Egiptuse püramiidid.

Legend räägib, et TARO arkaanid on imekombel säilinud ja meieni jõudnud Egiptuse hieroglüüfiline raamat, mis koosnes 78 tahvlist. Aleksandria raamatukogus oli peale papüürusele ja pärgamendile kirjutatud raamatute veel palju selliseid, mis koosnesid savi- ja puutahvlitest. TARO kohta käiv pärimus räägib, et kunagi olid need metallist medalid, milledesse oli graveeritud kujutisi ja arve, siis tehti neist metallplaadid, siis nahast ja lõpuks paberist kaardid.

On olemas veel üks kaunis legend TARO päritolust. Raamatu lõppu on lisatud estofiilist balti parunite järglase Jacob von Üxkülli kirjutatud raamat „Pühendumine vanas Egiptuses“, millest leiate preestriõpilaste muistsetesse Egiptuse müsteeriumidesse pühendamise rituaalide kirjelduse. Selles mängivad erilist osa TARO 22 arkaanile sarnanevad kujutised.

Pühendatu leidis end viibivat pikas galeriis, mida toestas kakskümmend neli sfinksikujulist karüatiidi, kummalgi pool kaksteist. Sfinkside vahele seintele oli maalitud müstilisi figuure ja sümboleid kujutavad freskod. Need kakskümmend kaks pilti asetsesid paarikaupa vastamisi. Möödudes galerii kahekümne kahest pildist sai pühendatu preestrilt õpetusi. Iga arkaan, mis sai tänu pildile nähtavaks ja tajutavaks, kujutab endast inimtegevuse seaduspäraseks muutmise vormi vaimsete ja materiaalsete jõudude suhtes, millede kombinatsioon tekitabki kõik elu nähtused”.

TARO Arkaane seostatakse ka keskaja vabamüürlusega. Joonised säilinud vanadel kaartidel ja ka nende loogika on vastavuses XV sajandi euroopa sümbolismiga. Nendel on esindatud kõik tolleaegses ühiskonnas eksisteerinud klassid – töölised, vaimulikud, sõjaväelased ja kaupmehed.

Oma mängukaartide-alases uurimuses arvab Samuel Weller Singer, et kaardid on tulnud Lõuna-Euroopasse Indiast läbi Araabia. On tõenäoline, et kaardid olid osa maagilisest ja filosoofilisest tarkusest, mille Templirüütlid võtsid üle saratseenidelt või ühelt neist müstilistest sektidest, mis tollal Süürias tegutsesid. Et vältida tagakiusamist, salastasid Templirüütlid Euroopasse tagasi tulles sümbolite tähenduse, kasutades maagiliste raamatute lehekülgi vaid kui meelelahutuse ja mängu vahendeid. See ei lähe lahku teiste autorite arvamusest, mille järgi mustlased, kes jõudsid Euroopasse umbes samal ajal, tõid kaasa kaardid, mida nad kasutasid juba siis ja kasutavad ka praegu ennustamiseks.

Käesolevas raamatus esitletav TARO süsteem tekkis Edgar de Valkourt-Vermonti Arkaanide filosoofia rekonstrueerimise ja arendamise tulemusena. Valkourt-Vermont esitas oma filosoofilise süsteemi raamatus “Praktiline astroloogia”, mis ilmus 1901. aastal pseudonüümi all Comte S. Saint-Germaine.